Stránky jsou v úpravě

Spolupracujeme


Profesní organizace

 • Asociace předškolní výchovy www.asociacepredskolnivychovy.estranky.cz/
 • Český výbor OMEP
 • Moravský svaz předškolní výchovy
 • Asociace waldorfských mateřských škol
 • Asociace soukromých mateřských škol
 • Společnost křesťanských mateřských škol

Instituce a státní orgány:

 • MŠMT
 • MPSV
 • MF
 • Společnost pro výživu
 • Pedagogická fakulta UK
 • Jihočeská universita v Českých Budějovicích
 • VOŠ a SOŠ pedagogická
 •  Advokátní kancelář Voldřich a Nekvasilová

Spolupráce s odborníky:

 • Doc.PHDR.Jaroslav Šturma
 • Doc.PhDR.Hana DvořákováCSc.
 • Doc.JUDr.Michal Spirit CS.
 • MUDr.M.Drtilová
 • Ing.Jiří Pavlík
 • PaedDr.Helena Hazuková Csc.
 • PhDr.Miroslava Dvořáková Csc.
 • PhDr.Václav Mertin
 • PhDr.Katřina Smolíková
 • PhDr.Lenka Šulová
 • PHDr.Jana Nováčková Csc.
 • PhDr.Michaela Kaslová Csc.
 • PhDr.Eva Bidlová
 • Doc.PhDr.Eva Gillernová
 • Mgr.Hana Švejdová
 • PhDr.Marcela Süsslandová
 • Mgr. Pavla Katzová
 • Mgr. Zdeněk Pracný
 • Ing.Eva Kutinová
 • PhDr.Marta Jurková PhD.
 • Ing.Petr Bratský
 • Mgr.Anna Čurdová
 • Mgr.Alice Bláhová
 • Mgr.Zuzana Bečvářová
 • JUDr.Karel Voldřich
 • JUDr.Monika Nekvasilová