Pavla Babjaková


Absolventka PF UK Praha, obor předškolní pedagogika

 • 1964 -1975 učitelka mateřské školy
 • 1976 – 2016 ředitelka mateřské školy

 Lektorská činnost (organizace, vzdělávací oblast) :

Společnost pro předškolní vzdělávání

 • Výtvarné činnosti v mateřské škole
 • Naplňování kompetencí v rámci výtvarných činností
 • Organizace a řízení mateřské školy
 • Právní subjektivita mateřský škol
 • Právo v praxi mateřských škol

Publikační činnost:

 • Věra Jakoubková, Juliána Packová, Jiřina Pejšová : Výtvarná výchova v mateřské škole v roce 1988 vydalo VÚP

Editorská činnost od 1992 do 2014, Nakldatelství Dr.Josef Raabe, s.r.o.:

 • Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Hana Nádvorníková : Metodické listy pro předškolní vzdělávání  ISSN 1802-3452
 • Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Hana Nádvorníková: Vedení mateřské školy ISBN 80-902189-2-X
 • Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Hana Nádvorníková : Řízení mateřské školy ISSN 1801-8394
 • Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Pavla Katzová : Mateřská škola  a právo ISBN 80-86307-20-4
 • Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Pavla Katzová  : Právo v praxi mateřské školy ISSN 1801-836X
 • Jana Buriánová, Věra Jakoubková, Hana Nádvorníková : Raadce předškolního vzdělávání ISSN 1802-8179

 Recenzent publikací nakladatelství Dr.Josef Raabe , s.r.o. :

 • PhDR. Kateřina Jančaříková Ph.D. : Environmentální činnosti
 • PhDR. Kateřina Jančaříková Ph.D.: Činnosti venku a v přírodě
 • PhDR. Kateřina JančaříkováPh.D. , Mgr.Jana Havlová : Činnosti se zvířátky
 • Doc. PhDR. Hana Dvořáková CSc. : Pohybové činnosti
 • Mg.Marie Lišková : Hudebně pohybové činnosti¨
 • PaedDr.Helena Hazuková CSc. :Výtvarné činnosti
 • Mgr.Hana Nádvorníková : Kognitivní činnosti
 • Mgr.Eva Svobodová : Prosociální činnosti
 • PhDr.Michaela Kaslová : Předmatematické činnosti
 • Mgr.Hana Nádvorníková : Polytechnické činnosti
 • PhDr. Jana Kropáčková Ph.D., Mgr.Hana Splavcová : Dvouleté děti v předškolním vzdělávání

Další odborné aktivity :

 • Členka Výboru Společnosti pro předškolní výchovu
 • Členka poradního sboru MŠMT pro otázky předškolního vzdělávání
 • Vyučující  na PedFUK – Právní předpisy a řízení školy

V SPV pracuje od jejího založení v roce 1992. Pomáhala zpracovat základní koncepční materiály pro vznik SPV (stanovy, příprava materiálů na první sněm.). Spolupodílí se na připomínkovém řízení ke koncepci předškolního vzdělávání a rozpočtu regionálního školství včetně tvorby normativů .
Pomáhá vytvářet koncepci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které SPV organizuje. Spolupodílí se na tvorbě vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT zaměřené zejména na současné pojetí vzdělávání dítěte předškolního věku, řízení mateřské školy v podmínkách právní subjektivity a realizaci RVP v podmínkách konkrétních mateřských škol. Spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK na koncepci odborné praxe studentů.