Vážené a  milé kolegyně, vzhledem k situaci související s COVID jsme se rozhodli, neuskutečnit letošní sněm. Nesl název: „Kvalita předškolního vzdělávání 2020“, akci  byla udělena také záštita pana radního PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D.et Ph.D. Pokud bude příležitost, velmi rády se  s vámi setkáme v  prvním pololetí příštího roku. Zprávu o činnosti   SPV 2020 zveřejníme  zde  na webových stránkách. Všem přejeme  bezedné štěstí, zdraví  a kopu optimismu.

Těšíme se na Vás v novém roce.

 

Společnost pro předškolní výchovu je dobrovolný nezávislý profesní spolek odborníků z oboru teorie a praxe předškolního vzdělávání a výchovy, případných dalších zájemců, hájících práva a zájmy dětí předškolního věku. Pokud  máte zájem se stát členkou či členem Společnosti, kontaktujte nás, prosím e-mailem.

Zašleme Vám přihlášku. Smysl členství a spolupráce spočívá především v propagaci předškolního vzdělávání mezi veřejnost, v podpoře informovanosti učitelek a ředitelek MŠ. Na stránkách naleznete to, na co jsme se v  předešlém období zaměřovali, články  publikované v  tisku, informace o plánech do budoucna. Objevíte zde i zprávy z předešlých sněmů. Za výbor SPV  Mgr.  MgA. Petra Martinovská