Dobrý den,

Společnost pro předškolní výchovu je dobrovolný nezávislý profesní spolek odborníků z oboru teorie a praxe předškolního vzdělávání a výchovy,
případných dalších zájemců, hájících práva a zájmy dětí předškolního věku.

Pokud  máte zájem se stát členkou či členem Společnosti, kontaktujte nás, prosím e-mailem. Zašleme Vám přihlášku. Smysl členství a spolupráce spočívá především v propagaci předškolního vzdělávání mezi veřejnost, v podpoře informovanosti učitelek a ředitelek MŠ.  Těšíme se na spolupráci.

Na stránkách naleznete to, na co jsme se v  předešlém období zaměřovali, ale i informace o plánech do budoucna. Objevíte zde i zprávy z předešlých sněmů. Za výbor SPV  Mgr.  MgA. Petra Martinovská


V aktualitách najdete :

zprávu z jednání s názvem Povinné předškolní vzdělávání z pohledu  nadace Open Society Fund, kterého se  za výbor SVP účastnila paní Pavla Kicková.  Programem byla následující témata:

  1. Analýza dosavadních výsledků dopadů zavedení povinného předškolního vzdělávání.
  2. Osvědčené praktické metody při snaze zvýšit a udržet docházku dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do mateřských škol.
  3. Diskuze o povinném předškolním vzdělávání