O společnosti


Společnost pro předškolní výchovu je dobrovolný nezávislý profesní spolek odborníků z oboru teorie a praxe předškolního

vzdělávání a výchovy, případných dalších zájemců, hájících práva a zájmy dětí předškolního věku.

Rádi bychom rozšířily  členskou  základnu. Důvodem  je  komunikace  s kolegyněmi v  celé  ČR, ale i váha  našeho  hlasu  přijednání na  různých  úrovních.

Pokud máte zájem se stát členkou či členem Společnosti, kontaktujte nás, prosím e-mailem / spv@spvcr.cz  nebo vyplňte  Evidenční  list  na záložce  Členství.

Smysl členství a spolupráce spočívá především v propagaci předškolního vzdělávání mezi veřejnost, v podpoře informovanosti učitelek a ředitelek MŠ.

Na stránkách naleznete to, na co jsme se v předešlém období zaměřovali, články publikované v tisku, informace o plánech do budoucna. 

 

Za výbor SPV Mgr. MgA. Petra Martinovská, předsedkyně SPV

9.12. 2022 proběhl ONLINE  Sněmu 2022 (Zápis-Online-Sněm12-22-podpis_page-0001.jpg (1241×1755) (spvcr.cz) ) , kde  došlo především  ke schválení aktualizovaných stanov . A  k představení projektu  iKAP  s  aktivitou  zaměřenou na zvyšování kvality  praxí   studentů v  předškolním  vzdělávání. Dále pak  k prezentaci portálu Domů | Pražské školy (prazskeskoly.cz)