Sněm SPV 2021

Vážené a  milé kolegyně, přijměte  pozvání na  Sněm 2021, který  je  naplánován na  1.12.2021 a navržený  program  bude  velmi  inspirativní a  aktuální.

„Ke kvalitě předškolního vzdělávání z hlediska Strategie 2030+
Rozvoj profesních a osobních kompetencí pedagogů MŠ „
bude  organizován pod záštitou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D., radního hl. m. Prahy

a  uskuteční se již  tradičně v Hlavním sále zastupitelstva MHMP (1. patro), Mariánské nám. 2, Praha 1.

 

Navržený a  předjednaný  program Sněmu:
8:30 – 9:00 Prezentace a zahájení
9:00 – 9:15 Zpráva o činnosti SPV za uplynulé období (Zprávy o činnosti   SPV 2020 a 2021 zveřejníme před  konáním Sněmu zde  na webových stránkách.)
9:15 – 9:45 Předškolní výchova z pohledu Evy Opravilové
9:45 – 10:45 Kvalita předškolního vzdělávání , PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora, ČŠI
10:45 – 11:45 Dva roky po reformě financování regionálního školství, legislativní změny v předškolním vzdělávání, Mgr. Pavla Katzová, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy
11:45 – 12:00 Nové informace z oblasti předškolního vzdělávání, Mgr. Ivana Blažková vedoucí Oddělení předškolního, zájmového, speciálního
a základního uměleckého vzdělávání MŠMT
12:00 – 13:00 Přestávka na oběd
13:00 – 14:45 Strategie 2030+ a střední článek podpory mateřských škol, Mgr. Martina Běťáková, vedoucí oddělení podpory škol MŠMT
S komentářem PhD. Karla Garguláka (Eduin)
14:45 – 15:00 iKAP 2 -Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství, KA06: Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických oborů v prostředí MŠ, Mgr. MgA. Petra Martinovská, projektový tým iKAP2-KPRS /Šablony, MHMP
15:00 – 15:30 Inovace v přípravě budoucích předškolních pedagogů: Videozáznam, práce s chybou v pedagogickém procesu. Mgr. Eva Svobodová a Mgr. Veronika Kadlecová Pedagogická fakulta JU, Katedra primární a preprimární pedagogiky

Na sněm SPV se můžete registrovat  do 16.11.2021 zde https://forms.gle/figUzN9qxwjQVRLd8

 

Věříme,  že  po loňské covidové pauze nás toto odborné setkání a diskuse  k tématům Sněmu obohatí.

Všem přejeme  bezedné štěstí, zdraví  a kopu optimismu.

Společnost pro předškolní výchovu je dobrovolný nezávislý profesní spolek odborníků z oboru teorie a praxe předškolního vzdělávání a výchovy, případných dalších zájemců, hájících práva a zájmy dětí předškolního věku. Pokud  máte zájem se stát členkou či členem Společnosti, kontaktujte nás, prosím e-mailem.

Zašleme Vám přihlášku. Smysl členství a spolupráce spočívá především v propagaci předškolního vzdělávání mezi veřejnost, v podpoře informovanosti učitelek a ředitelek MŠ. Na stránkách naleznete to, na co jsme se v  předešlém období zaměřovali, články  publikované v  tisku, informace o plánech do budoucna. Objevíte zde i zprávy z předešlých sněmů. Za výbor SPV  Mgr.  MgA. Petra Martinovská