O společnosti


Společnost pro předškolní výchovu je dobrovolný nezávislý profesní spolek odborníků z oboru teorie a praxe předškolního vzdělávání a výchovy, případných dalších zájemců, hájících práva a zájmy dětí předškolního věku.

Rádi bychom rozšířily  členskou  základnu. Důvodem  je  komunikace  s kolegyněmi v  celé  ČR, ale i váha  našeho  hlasu  přijednání na  různých  úrovních.

Pokud máte zájem se stát členkou či členem Společnosti, kontaktujte nás, prosím e-mailem / spv@spvcr.cz  nebo vyplňte  Evidenční  list  na záložce  Členství.

Smysl členství a spolupráce spočívá především v propagaci předškolního vzdělávání mezi veřejnost, v podpoře informovanosti učitelek a ředitelek MŠ.

Na stránkách naleznete to, na co jsme se v předešlém období zaměřovali, články publikované v tisku, informace o plánech do budoucna. 

Za výbor SPV Mgr. MgA. Petra Martinovská, předsedkyně SPV

JARNÍ SNĚM 2023 PROBĚHNE  18.4.2023 V E VELKÉM  ZASEDACÍM  SÁLE NA MAGISTRÁTU  HLAVNÍHO MĚSTA  PRAHY

Jarní Sněm SPV 2023 link