JARNÍ SNĚM SPV

Pozvánka Sněm SPV 5.4.2022 

Přihláška Sněm jaro/2022

 

 

Vážené a milé kolegyně,  zveme  Vás na  Sněm  SPV v novém  jarním termínu! 

Uskuteční se již  tradičně v Hlavním sále zastupitelstva MHMP (1. patro), Mariánské nám. 2, Praha 1 a nese název:

Ke kvalitě předškolního vzdělávání z hlediska Strategie 2030+

a rozvoj profesních a osobních kompetencí pedagogů MŠ.

Sněm  moderuje paní Mgr. Hana  Nádvorníková

 

 

Program 
Prezentace a zahájení
Zpráva o činnosti SPV za uplynulé období (Zprávy o činnosti   SPV 2020 a 2021 zveřejníme před  konáním Sněmu zde  na webových stránkách.)

  • Kompetence učitelek v době koronavirové  PhDr. Václav Mertin
  • Kvalita předškolního vzdělávání , PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora, ČŠI
  • Strategie 2030+ a střední článek podpory mateřských škol, Mgr. Martina Běťáková, vedoucí oddělení podpory škol MŠMT 
  • Dva roky po reformě financování regionálního školství, legislativní změny v předškolním vzdělávání, Mgr. Pavla Katzová, náměstkyně ministra školství,   mládeže a tělovýchovy
  • Nové informace z oblasti předškolního vzdělávání, Mgr. Ivana Blažková vedoucí Oddělení předškolního, zájmového, speciálního
    a základního uměleckého vzdělávání MŠMT
  • iKAP 2 -Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství, KA06: Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických oborů v prostředí MŠ, Mgr. MgA. Petra Martinovská, projektový tým iKAP2-KPRS /Šablony, MHMP
  • Diskuse  na závěr  Sněmu 

Milé  dříve přihlášené kolegyně, pokud  víte, že se  nebudete  moci  Sněmu  účastnit,  prosím, napište email,  domluvíme  se na vrácení poplatku.

 

Společnost pro předškolní výchovu je dobrovolný nezávislý profesní spolek odborníků z oboru teorie a praxe předškolního vzdělávání a výchovy, případných dalších zájemců, hájících práva a zájmy dětí předškolního věku. Pokud  máte zájem se stát členkou či členem Společnosti, kontaktujte nás, prosím e-mailem.

Zašleme Vám přihlášku. Smysl členství a spolupráce spočívá především v propagaci předškolního vzdělávání mezi veřejnost, v podpoře informovanosti učitelek a ředitelek MŠ. Na stránkách naleznete to, na co jsme se v  předešlém období zaměřovali, články  publikované v  tisku, informace o plánech do budoucna. Objevíte zde i zprávy z předešlých sněmů. Za výbor SPV  Mgr.  MgA. Petra Martinovská