Aktuality

DŮLEŽITÉ

REVIZE  RÁMCOVÉHO PROGRAMU  PRO  PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE  VE  FÁZI  VEŘEJNÉ KONZULTACE ! 

Dovolujeme  si požádat  o spolupráci a  Vaše  zapojení  do  této konzultace zejména  ve  vztahu  k  tématu  přechodu  dětí  z MŠ  do ZŠ a zohlednění tohoto  tématu i v  revizi RVP základního vzdělávání!

 

Posláním naší profesní organizace je i úzká spolupráce s odborníky v oblasti předškolního vzdělávání, připomínkování dlouhodobých záměrů i připravovaných změn. Proto jsme byli požádáni Mgr. Hana Splavcovou, Ph.D. vedoucí oddělení předškolního a prvostupňového vzdělávání, která je garantem předškolního vzdělávání a zároveň hlavním garantem revize RVP PV, o připomínkování tohoto návrhu. Zároveň byli naši zástupci pozváni k účasti na kulatém stole k této problematice. Kulaté stoly | velké revize RVP v ZV  Nabízíme proto všem našim členkám i širší pedagogické veřejnosti možnost se do diskuze k revizi RVP PV zapojit pomocí odkazu:

Odkaz na revidovaný  návrh a veřejnou konzultaci zde https://revize.rvp.cz/verejna-konzultace

S paní Mgr. Hanou Splavcovou se můžete rovněž osobně setkat na našem jarním sněmu 24.4.2024, kde bude jedním z přednášejících. Kromě základních informací o revizi RVP PV budete mít prostor na vaše dotazy.