Mgr. et MgA. Petra Martinovská


Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta Praha, obor Školský management
 • Divadelní akademie múzických umění v Praze, obor dramatická výchova
 • Pedagogická fakulta UK v Praze, obor učitelství pro MŠ (specializace dramatická výchova) a následné studium předškolní pedagogiky se specializací výtvarná výchova
 • Střední pedagogická škola v Praze, obor učitelství pro MŠ

Semináře, kurzy, DVVPP (2011- dosud, výběr):

 • Inspis ŠVP – seminář ČŠI
 • Jak připravit dítě na přechod do ZŠ (Raabe)
 • Jurta na jedné lodi (mezinárodní konference)
 • Komunikace s rodičem (Infra)
 • Rozpočet školy (Aliaves)
 • Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol (Resk education,s.r.o.) Fundraising ve školství (Vzdělávací centrum Praha)
 • Inovace výuky – konference (Inovace výuky,o.p.s. )
 • Nepříjemné managerské pohovory (Forum)
 • Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ (Infra)
 • Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtenía psaní pro rané školáky) (DYS centrum Praha)
 • Vaše škola – bludištěm paragrafů bez obav (Raabe)
 • Řešení obtížných komunikačních situací (Anag)
 • Mateřské školy a závazná legislativa – konference (Forum)

Semináře, kurzy, DVVPP (období do 2011, výběr):

 • Kurz projektového řízení I, II (FOCA)
 • Lidová konzervatoř – loutkoherectví
 • Kurz Waldorfské pedagogiky
 • Kurz Výchovné dramatiky (roční)

Praxe a zkušenosti:

 • 2020- dosud referentka  oddělení Koncepce  a projektů, odboru školství,mládeže  a sportu MHMP
 • od 2018 – 2020 garantkapro pro regionální školství ,  oddělení koncepce  a přípravy výzev (MŠMT)
 • od 2011 – 2018 – ředitelka MŠ Vodnická , Praha 4-Újezd
 • 2008-2011- pedagog CPD, DDM JM, Praha 11
 • 2003-2008 – ředitelka MŠ U Uranie, Praha 7
 • DDM Hl.m. Prahy- pedagog volného času (flétna, dramatické kroužky, zimní a letní tábory , jednorázové akce)
 • MŠ Na Výšinách, Praha 7 – učitelka
 • MŠ Beruška (soukromá MŠ)
 • Ostatní: Členka Výboru Společnosti pro předškolní výchovu
 • Produkce divadelních souborů
 • Déle jak 13 let souvislá praxe vedení kroužku flétny
 • Spolupráce na projektu Muzea dětské kresby
 • Zájmy: rodina, umění, turistika,…