Mgr. MgA. Petra Martinovská


Odborná pedagogická kvalifikace (vzdělání):
 • SPgŠ obor učitelství v MŠ
 • PgFUK obor předškolní pedagogika (specializace výtvarná a dramatická výchova),
 • PgFUK Školský management
 • DAMU obor Dramatická výchova

 

Odborná praxe:
 • učitelka mateřské školy FMŠ Praha 7, Na Výšinách
 • pedagog volného času DDM hl.m. Prahy a DDM JM (CPD)
 • ředitelka MŠ od roku 2003 – 2017 na MŠ U Uranie, Praha 7 a MŠ Vodnická Praha 4 -Újezd
 • MŠMT garantka pro regionální školství, oddělení koncepce a přípravy výzev
 • MHMP oddělení sekretariátu a projektů, odbor školství / dosud
 • Přednášková a publikační činnost (Asistent pedagoga v MŠ,Raabe)
 • spolupráce v projektech OP VVV, OP JAK
 • Koordinátorka v projektu OP VVV/iKAP-KPRS (zaměření na zvyšování kvality pedagogických praxí v  předškolním  vzdělávání)

 

 

Pozice a zaměření ve výboru SPV: předsedkyně Výboru SPV/ dosud

 

Motto: Nesnaž se udělat čárku tam, kde život udělal tečku.