Mgr. Eva Svobodová


Pedagožka na PF JČU v Českých Budějovicích, autorka a spoluautorka mnoha publikací zabývajících se předškolním vzděláváním i několika knih pro děti a lektorka odborných seminářů s tématy předškolního vzdělávání, spolupracovnice nakladatelství RAABE, INFRA a Portál
Odborné zaměření:

  • Učitelství MŠ, dramatická výchova, etická a emoční výchova

Oblasti profesního zájmu:

  • Hra v životě předškolního dítěte
  • Respektující komunikace s dětmi
  • Prosociální chování a činnosti v předškolním vzdělávání
  • Emoční rozvoj předškolního dítěte
  • Dramatická výchova v předškolním vzdělávání
  • Sociální dovednosti předškolního pedagoga
  • Profesní kompetence předškolního pedagoga
  • Aktuální problémy předškolního vzdělávání
  • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a jeho aplikace do praxe

Krédo: naše společnost si stále ještě neuvědomila, že to, jak se my chováme k dnešním dětem, ovlivní to, jak se ony budu chovat jednou k nám.
Nebo jinak: stejně jako zákon o zachování hmoty a energie platí zákon o zachování citu. Každé pohlazení, které pošleme do světa, se nám jednou vrátí. Nejinak je to s fackou. Smůla je, že letem světem obvykle trefí i několik nevinných.