Mgr. Hana Nádvorníková


Absolventka Střední pedagogické školy v Berouně, vystudovala PF UK obor učitelství v MŠ. Pracovala jako učitelka a ředitelka mateřské školy, několik let jako inspektorka pro předškolní zařízení (1990 – 1995).  Mnoho let působila jako vedoucí střediska odborné praxe  Vyšší odborné školy sociální a pedagoggické, Střední odborné školy pedagogické a Gymnázua v Praze 6 (Centru volného času M.Montessori) a jako vedoucí  odborné praxe této školy.

Je editorkou mnohých odborných publikací nakladatelství Dr.Josef Raabe

Působila jako členka poradního sboru MŠMT pro předškolní vzdělávání, spolupracovala s Výzkumným ústavem pedagogickým na tvorbě koncepčních materiálů pro předškolní vzdělávání. Spolupodílela se na připomínkovém řízení  ke koncepci předškolního vzdělávání.

V SPV pracuje od jejího založení v roce 1992. Pomáhala vytvářet  koncepci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které SPV organizuje. Spolupodílela se na tvorbě vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT zaměřené zejména na současné pojetí vzdělávání dítěte předškolního věku,  řízení mateřské školy  v podmínkách právní subjektivity a realizaci RVP v podmínkách konkrétních mateřských škol.