Sněm SPV 2019


„Vize mateřské školy v kontextu strategie 2030 +“,

který se koná ve středu 4. 12. 2019, pod záštitou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D., radního hl. m. Prahy

v hl. sále zastupitelstva MHMP (1. patro), Mariánské nám. 2, Praha 1.

Program:

 8:30 – 9:00       Prezentace a zahájení (moderuje Mgr. Hana Nádvorníková)

9:00 – 9:15       Zpráva o činnosti SPV za uplynulé období

9:15 – 9:30       Stanovisko k aktivitě „Ředitelky školek píší premiérovi ČR“

Přednášející: PaedDr. Věra Jakoubková

9:30 – 10:00     Vystoupení ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy, Ph.D.

10:00 – 10:30    „Aktuální informace z odd. předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT“

Přednášející: Mgr. Ivana Blažková

10:30 – 11:00    „Směřování předškolního vzdělávání“

Přednášející: Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová

11:00 – 12:30   „To nejdůležitější ke změně financování regionálního školství“

Přednášející: Mgr. Pavla Katzová

12:30 – 13:00   Přestávka na oběd

13:00 – 13:30    „Nové otazníky předškolní výchovy“

Přednášející: Doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.

13:30 – 14:00    „Vyjádření k podkladové studii k revizi RVP PV

Přednášející: Mgr. Eva Svobodová

14:00 – 16:00    „Hermanologie, aneb hodně obrázků a pozitivních slov“

Přednášející: PhDr. Marek Herman

 

 

Za výbor SPV, z.s. Pavla Babjaková, předsedkyně SPV,z.s.

V Praze dne, 28.10.2019