Mgr. et Bc. Michaela Kuběnová


Odborná a pedagogická kvalifikace:
  • PgFUK obor předškolní pedagogika
  • Ostravská univerzita, pedagogická fakulta
  • Pracovní zkušenosti: ředitelka mateřské školy MŠ U Uranie, Praha 7

 

Odborná praxe:
  • ředitelka MŠ U Uranie, Praha 7/ dosud
  • přednášková činnost
  • Zapojení do projektů OP VVV, OP JAK

 

Pozice a zaměření ve Výboru SPV: členka Výboru a členka Společnosti

 

Motto: Posílit prestiž povolání „učitelka mateřské školy“ ve všech rovinách (např. platové ohodnocení, učitelské sebevědomí, úroveň znalostí, důležitost pro společnost).