Mgr. et Bc. Michaela Kuběnová


Vzdělání

2012: Univerzita Karlova v Praze, obor Školský management, titul Bc., závěrečná práce na téma Funkčnost a kvalita školního vzdělávacího programu mateřské školy ve vazbě na evaluační nástroje

2011: Univerzita Karlova v Praze, obor Pedagogika předškolního věku, titul Mgr., závěrečná práce na téma Příprava a realizace kurikula (Vliv profesní přípravy učitelky na kvalitu tvorby vlastní pedagogické dokumentace)

2006: Ostravská univerzita v Ostravě, obor Učitelství pro mateřské školy, titul Bc., závěrečná práce na téma Integrace dítěte do skupiny ostatních dětí v mateřské škole

Pracovní zkušenosti

2006 – dosud Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a

  • Od 1. 8. 2011 jmenována do funkce ředitelky příspěvkové organizace
  • Od 1. 3. 2011 pověřena řízením příspěvkové organizace do jmenování nového ředitele/ředitelky
  • 13. 10. 2008 – 28. 2. 2011: zařazena do funkce statutární zástupkyně ředitelky s oprávněními a pravomocemi ředitelky
  • 3. 2007 – 12. 10. 2008: zařazena do funkce zástupkyně ředitelky
  • 24. 8. 2006 – 28. 2. 2007: zařazena do funkce učitelka mateřské školy

Ostatní

  • Členka Výboru Společnosti pro předškolní výchovu
  • Účast na řadě kurzů, seminářů zaměřených na školskou problematiku
  • Zájmy: od října 2016 především dcera Klárka

Profesní cíl

  • Posílit prestiž povolání „učitelka mateřské školy“ ve všech rovinách (např. platové ohodnocení, učitelské sebevědomí, úroveň znalostí, důležitost pro společnost).