Pražská Mateřinka


Co je to MATEŘINKA

Festival Mateřinka je nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení. Tuto přehlídku organizuje nadační fond Mateřinka.  Veřejně prezentuje mateřské školy a předškolní zařízení v České republice.

Hlavní program doplňuje výstava dětských výtvarných prací, prodejní výstava hraček a metodických materiálů či dalšího souvisejícího vybavení pro mateřské školy. Školy jsou dále prezentovány formou panelů, videozáznamů. Probíhají divadelní vystoupení, hudební představení i soutěže či sportovní aktivity pro děti. V neposlední řadě jsou zde organizovány vzdělávací semináře pro učitelky, učitele.

 Komu je určen?

Festival je určen všem mateřským školám v České republice, včetně speciálních MŠ a dalším předškolním zařízením, které se vzdělávání děti se specifickými potřebami věnují. Dále rodičům předškolních dětí, učitelkám MŠ, odborníkům a pracovníkům v oblasti předškolního vzdělávání.

Pro děti a jejich rodiče je festival zdrojem krásných a neopakovatelných zážitků, pro učitelky přínosnou inspirací z praxe a pro odborníky nedostižným průřezem činnosti MŠ v ČR.

 Organizační struktura festivalu

Festival je organizován na dvou úrovních – oblastní a celostátní

Účast v oblastních kolech – na základě vyplněné přihlášky zaslané pořadateli nejbližšího oblastního kola. Účast mateřských škol není omezena, stačí pouze  respektovat časový limit 5 minut pro délku pódiového vystoupení.

Účast na celostátním setkání -1-3 mateřské školy z každého oblastního kola. Kritéria pro výběr účastníků na celostátní setkání – originalita a výraznost, nikoliv dokonalost provedení. Dále je výběr podřízen programové skladbě vystoupení v Nymburce.

Nadační fond Mateřinka vydává Mateřinkovský zpravodaj, který přináší informace  týkající se nejen samotného festivalu, ale obecně problematiky předškolní výchovy  a vzdělávání.

Festival se uskutečňuje za podpory většiny městských úřadů v pořadatelských městech a oblastních kol.

https://www.youtube.com/watch?v=Zk356i3zwXA

Mateřinka -Aktuality

 

Pražská MATEŘINKA ?

V roce 2014 se pražské oblastní kolo konalo naposledy. Za SPV byla a ráda  by opět byla hlavní organizátorkou paní Pavla Babjaková,  dlouholetá předsedkyně  SPV. Aktuálně však přes opakované snahy o pokračování  úspěšné spolupráce  s hlavním městem Praha,  jsou další ročníky festivalu pozastaveny. Poslední ročník Pražské MATEŘINKY nebyl finančně podpořen.

Věříme však, že na  dlouholetou tradici navážeme. Pro informaci uvádíme stručnou zprávu z předposledního  15.ročníku v roce 2013

Pražské mateřinky se zúčastnilo celkem 312  dětí a 40 pedagogů (doprovod) z 15  pražských mateřských škol. Na výzdobu sálu byly využity výtvarné práce dětí z některých MŠ. V letošním roce se Pražská MATEŘINKA konala jeden den a to v sobotu 23.3.v prostorách KD MLEJN v Praze 5 ve Stodůlkách. Pražskou mateřinku již tradičně moderoval Jan Kovařík.  Vzhledem k tomu, že se MATEŘINKA konala v sobotu, byla velká návštěvnost rodičovské veřejnosti. Vystoupení byla rozdělena do dvou bloků.

Na Celostátní festival Mateřinka 2013 v Nymburce, byla vybrána MŠ Montessori Pohybová školička z Prahy 5,  a  MŠ Bendova z Prahy 6.  Poskytnutá dotace opět dopomohla k úspěšné realizaci MATEŘINKY.

Byl naplněn cíl projektu, kterým je rozvoj osobnosti dítěte zejména předškolního věku, s důrazem na tvořivost, aktivitu, citlivost vůči druhým lide i vůči životnímu prostředí. Rovněž byl vytvořen prostor pro výměnu zkušeností a odborných poznatků mezi pracovníky v oblasti předškolní výchovy. Akce přispěla ke kvalitám posunu v úrovni předškolní výchovy a zároveň pomohla zvýraznit předškolní školství v rámci celkového výchovně vzdělávacího systému ČR. V očích veřejnosti obstály předškoláci na výbornou o čem svědčila vysoká návštěvnost (téměř 700 diváků) i zájem medií.

Festival MATEŘINKA je zařazen do seznamu akcí akreditovaných MŠMT a zároveň je vyhlášen metodickou akcí pro učitelky MŠ.

Záštitu na PRAŽSKOU MATEŘINKOU převzalo hlavní město Praha, udělenou JUDr. Helenou Chudomelovou, radní hl.m.Prahy.

Záštitu nad celostátní MATEŘINKOU převzala Česká komise pro UNESCO  a starosta města Nymburk.