Mgr. Eva Svobodová/Vyjádření k Podkladové studii k revizi RVP PV, část 2. 6/2019


Vyjádření k Podkladové studii k revizi RVP PV, část 2.

Mgr. Eva Svobodová, vysokoškolský pedagog, členka výboru SPV

Výbor Společnosti pro předškolní výchovu oslovil své členy, aby se vyjádřili ke zveřejněné Podkladové studii k revizi RVP PV. Tento článek je reakcí na toto oslovení a zabývá se studií od strany 19 a navazuje na článek uveřejněný v květnu letošního roku pod stejným názvem. Jako impuls k možné revizi RVP PV předkládá výsledky výzkumné sondy 5 otázek k RVP PV, kterou realizovala Společnost pro předškolní výchovu za pomoci firmy Infra s.r.o., studentů oboru Učitelství pro MŠ a jejich pedagožky, autorky článku. Všem 315 respondentům děkujeme za zodpovězení položených otázek.

Celý článek dostupný na: www.rizeniskoly.cz  nebo v Speciálu pro MŠ 6/2019