Mgr. Eva Svobodová/ RVP v praxi Speciál ŘŠ pro MŠ 6/2018

Mgr. Eva Svobodová, vysokoškolský pedagog, členka výboru SPV


První verze RVP PV spatřila světlo svět v roce 2001 a i když se to zdá být nemožné, bude mu tedy v roce 2019 osmnáct let. V naší společnosti to znamená, že se stává dospělým. Stejně jako každý lidský jedinec prošel i tento dokument v období svého dětství a dospívání vývojem, ve kterém rostl, získával nové informace a na rozdíl od člověka od prvních okamžiků svého života pracoval. Nejprve zkušebně, od roku 2006 pak povinně pomáhal mateřským školám při tvorbě vlastních ŠVP. Vytvářel rámec, ve kterém by se vzdělávání předškolních dětí mělo pohybovat, a upozorňoval na rizika, kterým by se měli vzdělavatelé vyhnout.

Osmnáct let je dost dlouhá doba na to, abychom měli práci s RVP PV zvládnutou a mohli mít dobrý pocit ze smysluplného díla. Praxe však ukazuje něco jiného. Jako vysokoškolská pedagožka se stále setkávám s tím, že pochopení RVP PV není dostačující a v praxi je používán jako materiál, který je nutné opisovat do ŠVP, aby byl tento dokument „správný“ podle požadavků ředitelky MŠ, nebo dokonce požadavků ČŠI…

Celý článek dostupný na: www.rizeniskoly.cz  nebo v Speciálu pro MŠ 6/2018