Mgr. Pavla Petrů – Kicková


 • absolventka SPgŠ Čáslav, obor učitelství pro mateřské školy (maturitní zkouška 1982)
 •  absolventka PF UK Praha, obor předškolní pedagogika spojená s elementaristikou – projekt „Škola bez dveří,“ diplomová práce na téma: „Hodnocení na 1. stupni základní školy,“ volitelný předmět – speciální pedagogika (státní závěrečná zkouška 1998)
 • absolventka Funkční studium II. školského managementu pro řídící pracovníky ve školství, téma závěrečné práce „Řízení lidí v podmínkách malé mateřské školy.“(závěrečná zkouška 2006)
 • velké množství kurzů, seminářů a letních škol předškolní výchovy
 • učitelka MŠ i ZŠ v Praze a Středočeském kraji, učitelka a ředitelka ZŠ Jinočany, učitelka a ředitelka speciální MŠ v Praze 7, učitelka a ředitelka MŠ Strančice
 • NYNÍ učitelka a ředitelka MŠ Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou
 • autorka aktuálních článků o předškolním vzdělávání a výchově spojeném s institucí mateřské školy od roku 1994 do současnosti (Učitelské noviny, Informatorium 3-8, Řízení školy, Respekt)
 • členka výboru Společnosti pro předškolní výchovu, ve které se dlouhodobě věnuje dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků pořádáním seminářů přímo v mateřských školách
 • členka redakční rady časopisu Informatorium 3-8
 • členka OMEP
 • členka poradního sboru MŠMT v letech 2010-2011
 • přednášková činnost – konference – PF UK Praha, FF UK Praha