Sněmy SPV


Každý  rok se  setkáváme  na Sněmu Společnosti. Tradičně  jsme volili  předvánoční  termín. V  roce  2021 jsme se  však  díky  epidemii sejít  nemohli a Sněm proběhl až  na  jaře. Rozhodli  jsme se i nadále  vytvořit  novou  tradici Jarních  setkání a ta  předvánoční zkusíme  přenést do  online  prostoru.

JARNÍ SNĚM 2023  se  uskutečnil 18.4.2023  

 Jarní Sněm SPV 2013 – Společnost pro předškolní výchovu z.s. (spvcr.cz)