Pavla Babjaková


Absolventka Střední pedagogické školy v Praze, vystudovala i Střední ekonomickou školu zaměřenou na společné stravování. Od roku 1978 pracovala jako učitelka a od roku 1992 jako ředitelka mateřské školy. V roce 1996 se změnou právní formy zřídila soukromou mateřskou školu KORÁLEK.

V roce 1999 byla jmenována členkou Rady pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
V SPV pracuje od jejího založení v roce 1992. V současné době je předsedkyní VÝBORU Společnosti pro předškolní výchovu. Spolupodílí se na koncepci řízení a odborné úrovně práce společnosti i na připomínkovém řízení ke koncepci předškolního vzdělávání . Spolupodílí se na tvorbě vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT .