Zpráva ze Sněmu SPV 2016


Letošní sněm Společnosti pro předškolní výchovu (SPV) se konal v reprezentativních prostorech pražského magistrátu. Důvod změny jednací místnosti byl prostý.  Do radničního klubu, kam SPV zvalo své členy a příznivce v posledních letech, by se letošní zájemci nevešli. Tak veliká je potřeba mateřských škol získávat aktuální informace z oblasti předškolního vzdělávání.

Úvodem přivítala a přítomné pozdravila předsedkyně společnosti, P. Babjaková.  Z úst H. Nádvorníkové pak zazněla zpráva o činnosti za rok 2016, která připomněla, čemu se SPV nejvíce věnuje. Velmi často se výbor zabýval připomínkování připravovaných legislativní dokumentů, dále pak aktuálním problémům a dotazům ředitelek mateřských škol mateřských škol a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Výbor SPV byl hlasováním doplněn o dva nové členy, Michalu Eklovou a Jitku Dědinovou.

Hlavní část jednání byla věnována významným změnám, které mateřské školy v dohledné době čekají v souvislosti s novelami základních školských dokumentů.


Vážené kolegyně, kompletní zprávu o průběhu sněmu máte k dispozici zde:

Kompletní zpráva-Sněm SPV 2016

Přejeme  krásné a klidné svátky a hezký nový rok 2017.