Členství v SPV

Smysl členství a spolupráce spočívá především v propagaci předškolního vzdělávání mezi veřejnost, v podpoře informovanosti učitelek a ředitelek MŠ.

Výhodou členství je i snížení ceny vzdělávacích akcí pořádaných SPV.

 

Postup při podání přihlášky:

Vážené kolegyně  a kolegové, rozhodli  jsme se, že bychom  rády  reevidovali naši  členskou  základnu organizace.

Pokud  chcete   být novými  členkami,  členy,  či  jimi  zůstat  prosím  registrujte se nově  zde :  již brzy

Za  výbor  SPV Petra Martinovská

 

Členové a členky platí roční příspěvek 300,-.  Od roku 2017 bude možné platit příspěvek na členství a veškeré další platby pouze přímo na účet SPV.

Těšíme se na spolupráci.