Mgr. Hana Nádvorníková Polytechnické vzdělávání 5/2019


Polytechnické vzdělávání v mateřské škole

Mgr. Hana Nádvorníková, lektor DVPP, členka výboru SPV

Celospolečenské důvody, proč je třeba se výrazněji zabývat problematikou technického rozvoje dětí, mládeže i dospělých, lze rozdělit do několika základních okruhů:

Rozvoj ekonomické prosperity společnosti, protože na rozvoji vědy, techniky a nových technologií a zejména na schopnosti jejich rychlé aplikace do praxe je založená veškerá moderní výroba a její inovace i rozvoj dalších hospodářských odvětví a oborů lidské činnosti.

Zohlednění ekologicko – environmentálních dopadů, protože se výrazně zvyšuje spotřeba všech zdrojů, které nám naše planeta poskytuje. Jedná se jak o různé druhy surovin (rudy, ropy, uhlí, zemního plynu atd.), tak o životně důležité zdroje pro vlastní přežití lidstva na planetě – vody, čistého vzduchu, nezničené atmosféry.

Vytváření společenské kontinuity, jako je hrdost na kvalitu české práce, tradičních i současných výrobků.

Potřeba základní manuální zručnosti, která je velmi důležitá v životě každého člověka. Jejím výsledkem je schopnost poradit si v běžných situacích při práci s materiály, nářadím atd.

Podpora a posilování fenoménu kutilství, který je specifickým jevem zejména v naší společnosti.

 

Celý článek dostupný na: www.rizeniskoly.cz  nebo v Speciálu pro MŠ 5/2019