PaedDr. Darina Martinovská

Odborná pedagogická kvalifikace (vzdělání):
  • absolventka SPgŠ v Litoměřicích (maturita 1966) ,
  • Pg FUK Praha, doktorandum 1988
Odborná praxe:
  • učitelka MŠ, ředitelka MŠ, učitelka LŠU (ZUŠ)
  • lektorka dramatické  výchovy
  • náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast  školství a sociální činnost
  • zakladatelka a provozovatelka Muzea dětské kresby Praha 6.6.2021
  • autorka projektů: ŽIRAFA (realizováno 1995-6, Praha Jižní město) TALENTINUM a  další
  • autorka didaktických pomůcek a textilních knížek, které obdržely certifikát a vysvědčení o patentu
  • autorka povídek Martin Houska (časopis Sluníčko)  Jak jsem zlobil, ani jsem nechtěl, apod.

 

Pozice a zaměření ve výboru SPV:

Zakladatelka  a 1. předsedkyně  SPV

V současné době již v SVP nepůsobí.