SNĚM SPV,Z.S. 2017

 

„Předškolní vzdělávání a současnost  – rozvoj profesních a osobnostních kompetencí pedagogů MŠ“, 

který se koná  pod záštitou Ing. Mgr. Ireny Ropkové, radní hl.m.Prahy.

Termín: středa 6.12.2017

Místo: Zasedací sál MHMP( 1.patro), Mariánské nám. 2, Praha 1

Program:

8:30 – 9:00      Prezentace a zahájení (moderuje Mgr. Hana Nádvorníková)

9:00 – 9:30      Zpráva o činnosti SPV za uplynulé období

9:30 – 11:00    „Agrese a agresivita dětí a rodičů“

Přednášející: PhDr. Andrej Drbohlav, psychopatolog a spisovatel

11:00 – 12:30  „GDPR – nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů“

Přednášející: JUDr. Hana Kordová-Marvanová, vedoucí právního oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

12:30 – 14:00   „Mateřská škola- dílčí novinky předpisů, zkušeností s inkluzí, s povinným posledním rokem předškolního vzdělávání, dvouletými dětmi.“

Přednášející: Mgr.et Mgr. Jaroslava Vatalová, vedoucí oddělení předškolního a základního vzdělávaní MŠMT.

14:00 – 15:00  „Reforma financování regionálního školství“

Přednášející: RNDr. Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické MŠMT a Ing. Hana Pluskalová, vedoucí oddělení normativního financování a finančního řízení přímo řízených organizací MŠMT.

15:00 – 16:00   Diskuze

Náměty pro činnost SPV, z.s., problémy mateřských škol

Záštita: