Realizované dílčí semináře a dílny


 • 2004 Evaluace v praktických činnostech v MŠ
  Drátování (jak lze využít při práci s dětmi)
 • 2003 Tvorba projektu s MASOPUSTNÍ tématikou
  Práce se šustím, (masky a kejklíři)
  Projekt „Už se všichni těšíme na JEŽÍŠKA“ (plánování a evaluace
  Ruční výroba svíček
 • 2002 Lidová Tvorba
  Aktuální otázky ve školství
 • 2001  Lidová tvorba
  Malujeme na hedvábí
  Priority v předškolním vzdělávání
  Neklidné dítě
  Otázky školní zralosti
 • 2000 Hrátky s hudbouZpívání v MŠ

  Předmatematická příprava předškolních dětí

  Děti s LMD v mateřské školy

 • 1999 Psychomotorika – praktické návody a cvičení zaměřené na rozvoj psychických
  dovedností dětí
  Problematika dětí s LMD včetně pedagogického přístupu
  Tyflopedie
  Úvod do kineziologie – harmonizační cvičení pro děti s poruchami chování
  Předmatematická příprava v MŠ a její návaznost na 1.třídu ZŠ
  Využití balančních míčů v MŠ
  Lidová tvorba – práce s e slámou, vizovické pečivo
 • 1997 Sport je radost
  Tvořivá dramatika
 • 1998  Individuální začleňování dětí do MŠ se závažnými zdravotními problémy
  Otázky a odpovědi z oblasti předškolní výchovy
  Rádio KLASIK ke svému hudebními programu
  Proměny tvořivé dramatiky v MŠ
 • 1996  Výtvarné činnosti v MŠ
  Produkty zdravé výživy
  Komunikativní pedagogika
  Mezilidská komunikace a asertivita
 • 1995  Problematika financování a daní v neziskových organizacích
  Logopedická péče v MŠ
  Tvorba prostředí v MŠ
  Aktuální otázky předškolní výchovy
 • 1994  Zkušenosti psychologa s péče o děti v Indii
  Systém předškolní péče ve Švédsku
  Sociálně patologická terapie a prevence v Hamburgu