Konference


 • Konference na téma „ Malé dítě ve velkém městě“
  Duben 1994
  Pokusili jsme se definovat vztah dítěte a prostředí v současnosti. Za účasti mezinárodních odborníků např. paní B.Stikkersz Women s Clubu, profesora Hellbrugeho z Mnichova, dále Prof.Zdeňka Matějčka, Doc.PhDr.Jaroslava Šturmy, Prof.Petra Ebena, MUDr.Jiřího Dunovského, Ing.Petra Bratského a dalších hledat odpověď na otázku čím velké město dítě ohrožuje a co mu nabízí.
 • Konference na téma : „Dítě předškolního věku a jeho výchova“U příležitosti 50.výročí založení OMEPu v Praze a k prezentaci současné úrovně institucionální předškolní péče v ČR
  Cíl : vytvořit prostor pro širokou odbornou i laickou diskusi na výše uvedené téma.
  (současné pohledy na předškolní výchovu v rodině, ve společnosti, v předškolních institucích…) s cílem zvýraznit význam kvalitní, odborně vedené předškolní výchovy pro vývoj dítěte , její možnosti v oblasti prevence závadových jevů, pomoci rodinám atd.
 • Konference na téma:„Důsledky legislativních změn v práci mateřských škol“ Po zvážení současné situace v mateřských školách jsme se rozhodly, že tématem této konference bude aktuální problém – Důsledky legislativních změn v práci mateřských škol ( tj. jak ovlivnily změny kompetencí obcí, krajů a zejména zřizování velkých právních subjektů současnou práci mateřských škol).Jak vyplývá ze závěrů naší ankety v časopise Informatorium i z některých osobních kontaktů s našimi členkami, jsou tyto důsledky často značně negativní. Pro mnoho mateřských škol, které byly dříve organizačními složkami obce (tzv. zálohové organizace) jsou změny pravým opakem toho, co měla právní subjektivita původně přinést. Místo větší pravomoci i zodpovědnosti a možnosti koncepčního ovlivňování rozvoje mateřské školy, dochází tam, kde je spojeno více mateřských škol do jednoho subjektu, nebo kde byla spojena MŠ se základní školou, ke ztrátě její identity, ke snížení možnosti rozhodovat , řešit, plánovat, ale i ke zkracování úvazků, snižování financí atd.