Ediční činnost, projekty a další programy, mezinárodní programy

Domácí spolupráce a akce

 • 1995-96 Spolupráce na projektu ŽIRAFA (realizováno v Praze JM)
 • 1996-98 „Jsou i jiné děti než já“ s cílem pěstovat v dětech toleranci k dětem postiženým nebo dětem jiných etnik, kultur či vyznání.
 • Realizace výstav výtvarných prací dětí mateřských škol (např. na Schole Pragenzis, a na festivalu Pražská MATEŘINKA)
 • Spolupráce na založení Muzea dětské kresby
 • Nesoutěžní festivaly a sportovní akce pro děti z mateřských škol „Olympiáda šikovných dětí „a již několikátý ročník festivalu „Pražská Mateřinka“
 • Regionální projekt „SOUHRA“ relizován částečně v roce 2000 v Ostravě
 • Od roku 1997 jsou členky SPV Mgr.Hana Nádvorníková a PaedDR.Věra Jakoubková editorkami projektů „Vedení mateřské školy“, „Metodické listy“ a „Právo v praxi mateřských škol“ v nakladatelství Dr.Josef Raabe
 • Členky SPV zejména Mgr.Eva Svobodová publikují v odborných časopisech např. „Informatorium 3-8“ a „Učitelské noviny“, dále v časopisu „Děti a my“
  i v projektech nakladatelství Dr.Josef Raabe ( Mgr.Olga Brožová, Mgr.Darina Martinovská, Jiřina Skařupová,Mgr.Hana Nádvorníková, Bc.Eva Michálková, Mgr.Miroslva Měchurová, PaedDr.Jitka Tučková, Pavla Babjaková).
 • Popularizace předškolní výchovy v médiích – některé členky byly přizvány jako odborníci v programech např. ÁČKO,Snídaně s NOVOU, Prima jízda a v rozhlasových programech i na stránkách denního tisku.

Mezinárodní spolupráce a akce

 • 1996 Návštěva předškolních a mimoškolních zařízení ve Frankfurtu nad M.
 • 2001 Přijetí skupiny pedagogů ze Slovinska za účelem seznámení s českým systémem předškolního vzdělávání
 • Návštěva dvou členek SPV ve Švédsku za účelem seznámení s dalšími možnostmi vybavení předškolních zařízení (Mgr.Olga Brožová, Pavla Babjaková)
 • Návštěva českých škol ve Vídni /PaedDr..Darina Martinovská)
 • Navázány kontakty s odborníky z Anglie, Rakouska, Norska, Švédska a USA.