Přihláška do SPV 2022

Vážené kolegyně  a kolegové, rozhodli  jsme se, že bychom  rády  reevidovali naši  členskou  základnu organizace.

Pokud  chcete   být novými  členkami,  členy,  či  jimi  zůstat  prosím  registrujte se nově  zde: již  brzy …………….

Členové a členky platí roční příspěvek 300,-.

Zde  si můžete  přečíst  podrobnosti  k práci  Společnosti. ČINNOST SPV

Za  výbor  SPV Petra Martinovská