SNĚM SPV 2021

 Sněm 2021

Ke kvalitě předškolního vzdělávání z hlediska Strategie 2030+ Rozvoj profesních a osobních kompetencí pedagogů MŠ

středa 1. 12. 2021

pod záštitou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D., radního hl. m. Prahy Hlavní sál zastupitelstva MHMP (1. patro), Mariánské nám. 2, Praha 1

Sněm moderuje Mgr. Hana Nádvorníková

8:30 – 9:00      Prezentace a zahájení

9:00 – 9:15       Zpráva o činnosti SPV za uplynulé období

9:15 – 9:45       Předškolní výchova z pohledu Evy Opravilové

Doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.

9:45 – 10:45     Kvalita předškolního vzdělávání

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora, ČŠI

10:45 – 11:45   Dva roky po reformě financování regionálního školství, legislativní změny v předškolním vzdělávání

Mgr. Pavla Katzová, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy

11:45 – 12:00 Nové informace z oblasti předškolního vzdělávání

Mgr. Ivana Blažková vedoucí Oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT

12:00 – 13:00  Přestávka na oběd

13:00 – 14:45 Strategie 2030+ a střední článek podpory mateřských škol

Mgr. Martina Běťáková, vedoucí oddělení podpory škol MŠMT S komentářem PhD. Karla    Garguláka (Eduin)

14:45 – 15:00   iKAP 2 -Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství

KA06: Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických oborů v prostředí MŠ

Mgr. MgA. Petra Martinovská, projektový tým iKAP2-KPRS /Šablony, MHMP

15:00 – 15:30   Inovace v přípravě budoucích předškolních pedagogů: Videozáznam, práce s chybou v pedagogickém procesu.

Mgr. Eva Svobodová a Mgr. Veronika Kadlecová Pedagogická fakulta JU, Katedra primární a preprimární pedagogiky

Na sněm SPV je nutná registrace, nejpozději do 16. 11. 2021.

Přihlášky ZDE   https://forms.gle/figUzN9qxwjQVRLd8

Pozvánka Sněm SPV 2021 pdf 

Účastnický poplatek činí 700,- Kč.

Občerstvení je zajištěno.

Za výbor SPV, z.s. Pavla Babjaková, předsedkyně SPV,z.s.