Souhrn za 1. pololetí, chystané aktivity 2017-2018

Vážené kolegyně a kolegové, rádi bychom vás stručně informovali o aktivitách, kterými jsme se zabývali v prvním pololetí tohoto školního roku.
1) Příprava akreditací vzdělávacích seminářů společnosti pro další období. Semináře povedou zkušení a velmi oblíbení a respektovaní odborníci.
Příklady navrhovaných programů:
• Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (Mgr. Eva Svobodová, PaedDr. Věra Jakoubková)
• Osobnostní a sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ (Mgr. Eva Svobodová)
• Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ (Mgr. Eva Svobodová, Mgr. Hana Nádvorníková)
• Adaptace dítěte na mateřskou školu (PhDr. Simona Hoskovcová, PhD., Mgr. Pavla Kicková)
• Aspekty předškolního vzdělávání v současnosti (Doc., PhDr. Eva Opravilová, CSc.)
• Komunikace mateřské školy s rodiči (PhDr. Václav Mertin)
• Podpora správné výslovnosti v mateřské škole (PaedDr. Alena Váchová)
• Polytechnické vzdělávání v mateřské škole (Mgr. Hana Nádvorníková)
• Výtvarné aktivity v MŠ (PaedDr. Helena Hazuková CSc., PhDr. Věra Jakoubková) (termín: říjen 2017)
• Aktuální právní problematika (JUDr. Pavla Katzová)
Přihláška bude k dispozici ke konci prázdnin na webu SPV. Budeme rádi, když nám napíšete o jaké semináře, byste měli nejvíce zájem.
2) Rozbor témat, která souvisejí s legislativními změnami, konzultace s příslušnými úřady především MŠMT a MHMP
Několik příkladů konkrétních témat:
Povinný předškolní ročník
Individuální vzdělávání dítěte
Zápisy
Lesní mateřské školky
Nepedagogičtí pracovníci
Akreditace SPV
Financování MŠ

3) PaedDr. Věra Jakoubková – zastupovala SPV na několika pracovních skupinách (KAP, MAP, MŠMT) a velmi intenzivně připomínkovala především financování MŠ, návrhy normativů a to zejména ve vztahu k realitě provozu MŠ.

4) Plánujeme Sněm 2017, jeho ústředním tématem by mělo být právě financování MŠ. Budeme moc rádi, když nám zašlete své podněty k obsahu sněmu například, kterého z odborníků, odbornic byste zde rády slyšely? Na e-mail spv: spv@spvcr.cz

 

A přejeme do nového školního roku školky plné nejen dětí, ale i „nabité“ veselými, kvalifikovanými učitelkami

Za výbor SPV Petra Martinovská