Sněm SPV 2016

Dne 7.12. proběhl Sněm SPV, z.s. s názvem

ASPEKTY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOUČASNOSTI

V další z aktualit se stručně dočtete komentář k obsahu jednotlivých příspěvků.

 

Program:

8:30 –  9:00      Prezence a zahájení (moderuje Mgr. Hana Nádvorníhová)

9:00  – 9:30      Zpráva o činnosti SPV za uplynulé období.

Doplňkové volby do Výboru SPV

9:30 – 9:45       „Informace  z MŠMT ČR“

  • Přednášející: Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová, MŠMT

9:45 -11:45        „Co nového přinesla novela školského zákona a vyhlášky o předškolním

                                       vzdělávání.

  • Přednášející: Mgr. Pavla Katzová

11:45 – 12:15    Přestávka

12:15 – 13:15    „Dvouleté děti v mateřských školách“

  • Přednášející: Hana Splavcová

13:15 – 14:15    „Inkluze ve školním roce 2016/2017″

  • Přednášející: PhDr. Mirka Měchurová

14:15 – 15:45    „Školní řád jako povinná dokumentace v MŠ „

  • Přednášející: JUDr. Karel Voldřich